InstapInternet
De 'Federatie van Verenigingen voor het Oecumenisch Primair Onderwijs in Maarn en het Protestants Christelijk Primair Onderwijs op de Utrechtse Heuvelrug', kortweg de Federatie Utrechtse Heuvelrug, is gestart op 1 augustus 1999. Hierbij waren de volgende verenigingsbesturen betrokken: Rhenen, Amerongen, Leersum, Doorn, Maarn en Wijk bij Duurstede. Het bestuur van Driebergen heeft zich later aangesloten.
In 2001 vond er een evaluatie plaats binnen de Federatie Utrechtse Heuvelrug. Op grond van deze evaluatie werd een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een fusie gestart.
In 2002 had dit haalbaarheidsonderzoek nog niet voldoende gegevens opgeleverd om de verenigingen tot overeenstemming te laten komen. Er werd toen besloten tot een verlengd haalbaarheidsonderzoek.
Medio 2003  spreken Driebergen, Wijk bij Duurstede en Doorn de intentie uit om bestuurlijk te gaan fuseren. Op 1 augustus 2004 fuseren deze besturen tot één bestuur en beëindigen zij hun deelname aan de federatie. 
Leersum, Amerongen, Rhenen en Maarn (LARM) geven aan de federatie voort te willen zetten. De vier besturen (LARM) stellen de werkgroep Federatie Nieuw samen. Hierin is elk bestuur vertegenwoordigd en twee directeuren.
Er is toen besloten een plan van aanpak te ontwikkelen voor de besturen, die binnen de (nieuwe) federatie willen blijven samenwerken.
Het uitgangspunt bij deze samenwerking was: op de genoemde gebieden in de statuten èn in het plan van aanpak, de krachten te bundelen en te profiteren van de schaalvergroting. Maar tegelijkertijd zelfstandig te blijven en ruimte te creeëren voor eigen initiatief, en identiteit en kleur te bewaren.
In 2008 heeft het bestuur van Maarn besloten om per 1 januari 2009 de federatie te verlaten en als éénpitter verder te gaan. In 2013 heeft het bestuur van Leersum besloten om per 1 januari 2014 de federatie te verlaten en om zich aan te sluiten bij het grote schoolbestuur Fluenta. De besturen van Amerongen en Rhenen zetten samen de federatie door. In 2014 is de werktitel van de federatie verandert in S-O-M, wat staat voor Samen Onderwijs Maken. De federatie  houdt zich o.a. bezig met onderwijs en personeelsbeleid, intervisie, contracten en financieel beleid. De werkzaamheden van de federatie worden over de directeur-bestuurders van Amerongen en Rhenen gelijkmatig verdeeld. In 2018 is gestart met onderzoekstraject t.a.v. een besturenfusie. Het onderzoek werd uitgevoerd door de uitvoerende bestuurders van beide schoolverenigingen en begeleid door een externe projectleider van B&T Organisatieadvies.

Het initiatief voor een fusie komt vooral voort uit de wens om op bestuurlijk niveau efficiënter en daadkrachtiger te kunnen werken, met maar één bestuur, één begroting, één jaarverslag, etc. Hierdoor is er ook een sterkere grond om overkoepelende taken te verdelen over de directeuren van de scholen, zodat die taken professioneler kunnen worden uitgevoerd en onderlinge afspraken minder vrijblijvend zijn. 

Om de fusieplannen verder uit te kunnen werken, moet de fusie effectrapportage (FER) goedgekeurd worden door de toezichthoudende besturen en GMR's van beide verenigingen. Een eerste versie van de FER is februari 2019 opgeleverd. Zowel het toezichthoudende bestuur als de GMR uit Amerongen hebben op basis van die versie al een positief standpunt bepaald over de fusie. Daarbij zijn door beide partijen wel nog enkele verduidelijkende vragen gesteld. Het toezichthoudend bestuur in Rhenen en de GMR in Rhenen hebben eerst inhoudelijke vragen gesteld en de antwoorden hierop zijn verwerkt in de definitieve versie van de FER van juli 2019.  Het bestuur van Rhenen heeft daarna snel een positief besluit genomen.

De GMR van Amerongen heeft in maart 2019 ingestemd met de FER en de besturenfusie. De GMR van Rhenen heeft in januari niet ingestemd met het fusievoorstel. Dit betekent dat de besturenfusie niet is doorgaan. Voorlopig wirdt de federatie in dezelfde vorm voortgezet. Voor meer informatie klik hier.