Wat zoekt u?
Kengetallen
Besturen:
  • De federatie bestaat uit 2 schoolbesturen, te weten Amerongen en Rhenen.
Scholen:
  • Elk lokaal bestuur heeft twee scholen. Totaal zijn er vier scholen.
Leerlingen:
  • Op de teldatum van 1 oktober 2018 telde de federatie 916 leerlingen.  Amerongen 378 en Rhenen 538.
Personeelsleden:
  • Totaal zijn er zo'n 85 personeelsleden in vol- en deeltijd werkzaam binnen de federatie; Amerongen 35 en Rhenen 50.
Functies:
  • De volgende functies zijn binnen de federatie aanwezig: directeur, intern begeleider, leraar, vakleerkracht,  administratief medewerker en onderwijsassistent.
  • Binnen taakdifferentiatie werken we met de volgende 'functies': intern begeleider,  remedial teacher, ict-er en bouwcoördinator.
  • Iedere schooldirecteur is personeelsfunctionaris van zijn eigen school.
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank