InstapInternet
Netwerk Interne Begeleiding.

De intern begeleiders van de scholen komen een aantal keren per jaar bij elkaar om de zorg binnen de scholen op elkaar af te stemmen en om te leren van elkaars ervaringen.
Programma dit schooljaar:
  • Volgt
Voor de vergaderdata:  zie jaarplanner

De volgende personen nemen deel aan dit netwerk:
 
Amerongen:     
De Regenboog
 
Martijn Clarijs
Antoinet Marks
mclarijs@regenboogamerongen.nl
amarks@regenboogamerongen.nl
Wilhelminaschool Marlon Nell
Antoinet Marks (tijdelijk)
Mariët Korteweg
mnell@cbswilhelmina.nl
amarks@regenboogamerongen.nl
mkorteweg@cbswilhelmina.nl
     
Rhenen:    
De Springplank Lilian van Ingen
Martine van Espelo (voorzitter) 
lvingen@cbsdespringplank.nl
mvespelo@cbsdespringplank.nl
     
De Ericaschool Judith Eysbroek 
Anda du Pré                  
jeysbroek@ericaschool.nl
adpre@ericaschool.nl