Wat zoekt u?
Organogram
Met een organogram wordt de organisatie overzichtelijk weergegeven. Het organogram*) van de Federatie S-O-M  ziet er als volgt uit:
 
 
 
Lokaal bestuur:
(LB)
AMERONGEN
RHENEN
 
 
 
Federatiebestuur:
(FB)
1 lid
1 lid
 
   
   
   
 
Directeurenoverleg:
(DO)
1 directeur
2 directeuren
 
 
 
Scholen:
De Regenboog
Wilhelminaschool
Ericaschool
De Springplank
 
 
 
Medezeggenschap:
 
(G)MR
(G)MR
 
 
 
*) Dit overzicht is niet gebaseerd op een hiërarchisch model, maar is met name gegroepeerd t.a.v. communicatielijnen en overlegstructuren.
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank